•    Rol van de Ouders   

  INTEGRATIE VAN DE NIEUWE OUDERS.

  Ouders die hun kinderen in ‘t Sjokkepoeike willen plaatsen, krijgen eerst een bezoek van enkele ouders en/of begeleidsters. Nieuwe ouders moeten beseffen dat er een daadwerkelijke inzet gevraagd wordt. Er zijn vergaderingen, uitstapjes, ogenblikken waarop ouders moeten inspringen bij de opvang, werkweekends en soms problemen die om een oplossing vragen. Bij dit eerste contact bespreken we ook een aantal praktische dingen.

  Aan de spiegelOuders zijn altijd welkom in ’t Sjokkepoeike. Meestal staat er wel een kopje koffie klaar. De begeleidsters verwachten trouwens dat het ophalen en afzetten van de kinderen rustig kan gebeuren. Niemand zal er wat op tegen hebben als je nog een verhaaltje voor de kinderen vertelt, met hen puzzelt of de kleinste baby eens knuffelt.

  Het is belangrijk dat de begeleidsters en ouders nog eens met elkaar kunnen praten. Het is nuttig dat men van elkaar hoort hoe het kind zich gedraagt en hoe het evolueert. Ook het contact met de andere ouders moet een kans krijgen.

  img_9954

  ORGANISATIESTRUCTUUR

  De ouders die hun kinderen aan ’t Sjokkepoeike toevertrouwen, onderschrijven de pedagogische visie. Daarnaast wordt een actieve inbreng en reële betrokkenheid verwacht. Dit zelfbeheer van ouders is structureel vastgelegd. ’t Sjokkepoeike is een vzw met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Ouders zorgen via een beurtrol voor de wekelijkse wasbeurten en het maandelijks containerpark. Iedere ouder werkt mee in een werkgroep. Zij staan in voor het inrichten en opknappen van het huis, het tuinonderhoud, de boekhouding, de facturatie, de dagprijsberekening, het voorbereiden van vergaderingen en themadagen, het bezoek aan nieuwe ouders en het verzorgen van onze nieuwsbrief en de website. Ouders springen in bij de opvang en helpen de uitstapjes en feestjes mee organiseren. Kortom: de ouders werken pedagogisch mee en voeren praktische taken uit.

  verticale-groep-3 img_0375

  Alle begeleidsters volgen één keer per maand een teamvergadering. Dit gebeurt onder de deskundige supervisie van een pedagoge. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar het welbevinden van het team, en of er problemen met ouders zijn die om een oplossing vragen. Voorts worden de kinderen besproken op welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling.

  img_0496