•    ‘t Sjokkepoeike   

    <Geschiedenis> <‘t Leven in ‘t Sjokkepoeike> <Visie & Opstelling> <Praktisch>

    ’t Sjokkepoeike (een oud dialectwoord voor hobbelpaard) is een kleinschalig, huiselijk, ervaringsgericht kinderdagverblijf. Elke dag komen er maximaal 14 kindjes tussen drie maanden en drie jaar. De begeleidsters vertroetelen, knuffelen, geven eten, leggen slapen, verschonen, lezen voor, spelen mee, gaan wandelen en troosten. Papa en mama kunnen met een gerust hart hun kind achterlaten. ‘t Sjokkepoeike wordt voor het kind al heel vlug een tweede thuis.

    ‘t Sjokkepoeike is een crèche waar een intense samenwerking tussen begeleiding en ouders centraal staat.

    img_0957