•    Geschiedenis   

    <Geschiedenis> <‘t Leven in ‘t Sjokkepoeike> <Visie & Opstelling> <Praktisch>

    Het Sjokkepoeike is gesticht in 1976 en dit op initiatief van een aantal ouders die ontevreden waren met de toenmalige opvang van kinderen, zij het bij onthaalmoeders, zij het in grote, ‘steriele’ crèches met autoritaire inslag.

    In zijn meer dan 30-jarige geschijuli-09-004edenis heeft het Sjokkepoeike een lange weg afgelegd. Pas in 2000 kreeg het personeel een volwaardig bediendestatuut en pas 4 jaar later waren de subsidies van Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschap definitief een feit. Tot dan was de financiële geschiedenis van het Sjokkepoeike er eentje van vallen en opstaan.

    In zijn geschiedenis is de crèche ook van locatie veranderd. Nadat ze eerst gehuisvest was in de Ambachtschoolstraat, is ze pas in 1986 verhuisd naar haar huidige locatie in de Spoorwegstraat 119.