•    Praktisch   

  <Geschiedenis> <‘t Leven in ‘t Sjokkepoeike> <Visie & Opstelling> <Praktisch>

  HET PERSONEEL

  Een team van vijf dynamische begeleidsters staat dagdagelijks vol enthousiasme en toewijding in voor de opvang van de kinderen: Sarah, Jenny, Anneleen, Karin en Tanja.

  Twee van hen zetelen in de raad van bestuur en de anderen zijn actief in de werkgroepen (zie verder)

  Sarah en Jenny zijn de coördinatoren en de contactpersonen voor Kind en Gezin en voor de stagiaires. Zij volgen eveneens het team op, doen de administratie en behartigten de personeelszaken.

  PRAKTISCHE AFSPRAKEN

  • Openingsuren

  De crèche is geopend alle werkdagen tussen 7:30 – 18:00 uur en gesloten op wettelijke feestdagen en een drietal weken tijdens de maanden juli/augustus.

  Elke ouder schrijft zijn kindje in voor een vast aantal dagen, met een minimum van tweeënhalve dag.

  Foto 1

  • Dagprijs

  De dagprijs bestaat uit de ouderbijdrage in functie van het inkomen van de ouders(conform de regels van Kind en Gezin) + een bijdrage in de onderhoudskosten ( 7%).
  Pampers, poedermelk en warme maaltijden zijn NIET in deze prijs inbegrepen. img_1273

  • Snipperdagen

  Snipperdagen zijn dagen dat je kindje niet komt en die je ook niet betaalt, hoewel je kindje normaal gesproken op die dag aanwezig zou zijn. Het aantal snipperdagen voor één jaar wordt bepaald door het aantal ingeschreven dagen per week maal drie.

  Foto2

  • Ziekte

  Zieke kindjes worden niet opgevangen. Ziek noemen we kindjes die: 38.5 °C koorts hebben of meer, hevige diarree hebben, een besmettingsrisico vormen, een uitzonderlijk gedrag vertonen als gevolg van ziekte. Na ziekte moet een kind een dag genezen zijn vooraleer het opnieuw bij ons terecht kan.

  img_1324

  • Verzekering

  De kinderopvang is verzekerd voor schade aan derden, enerzijds door een brandpolis en anderzijds door een speciale verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’.
  De begeleidsters zijn bovendien ook verzekerd in het kader van de arbeidsongevallenverzekering en ze hebben een extra clausule in de autoverzekering.

  img_0907