•    Visie & Opstelling   

  <Geschiedenis> <‘t Leven in ‘t Sjokkepoeike> <Visie & Opstelling> <Praktisch>

  In de zo belangrijke eerste drie levensjaren van een kind wordt de basis gelegd van het volwassenwordingsproces. We werken daarom vanuit een duidelijke pedagogische visie. Aan de basis daarvan liggen een aantal waarden waaraan wij veel belang hechten. Wij verlangen naar en werken aan een rechtvaardige, vrije en ecologische wereld voor onze kinderen. Wij proberen onze kinderen op te voeden tot zelfstandige, weerbare, vrije mensen, die niet vervreemd zijn van mens, natuur en samenleving, tot mensen die openstaan voor de eigen innerlijke reacties en gevoelens en voor die van anderen.

  img_1413Kinderopvang betekent voor ons niet: ouders kindvrij maken. Het is een doel op zich, een essentieel deel van de opvoeding die wij onze kinderen willen geven. Wij noemen het ‘gezinsaanvullend’. Kinderopvang moet er dus niet alleen zijn voor kinderen van werkende ouders, maar voor alle kinderen. Deze opstelling vertaalt zich in een pedagogische visie, een eigen organisatorische structuur en specifieke taken van het personeel, die verder aan bod komen.

  Enkele aspecten uit onze pedagogische visie:

  • Samen leren spelen is belangrijk

  Het speelgoed is van iedereen. Toch zal een kind dat fijn op zijn eentje wil spelen daar niet in gestoord worden. Elk individu moet de kans krijgen om zelf initiatief te nemen, zijn eigen ritme te volgen, zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. De volwassenen gaan in op de ervaringen en de gevoelens van het kind. Daarnaast bieden zij zelf ook dingen aan, waar de kinderen al dan niet op ingaan.

  eind-mei-begin-juni-2009-013 img_1425

  • Kans zich vrij te ontwikkelen

  In onze maatschappij bestaan er veel vooroordelen over de rol van de vrouw en de man. Deze vooroordelen worden bevestigd in sommige strips, in reclame, enz. De begeleiding en de ouders van ‘t Sjokkepoeike zijn zich bewust van deze vooroordelen. Daarom krijgen kinderen de kans zich vrij te ontwikkelen en zelf keuzes te maken.
  De kinderen krijgen de kans zich vrij te ontwikkelen en zelf te kiezen met wat ze willen spelen. Meisjes kunnen met auto’s spelen, jongens met poppen, net zoals ze dat zelf willen.img_1470

  • Grenzen van vrijheid

  Bij elk verbod of gebod krijgt het kind de echte reden daarvan op een voor hem duidelijke manier te horen. Verboden worden zoveel mogelijk vermeden, tenzij het kind zichzelf in gevaar brengt of beslag legt op het terrein van een ander, b.v. als het zijn beurt niet afwacht. Dan wordt wel onmiddellijk met gezag opgetreden. Zo leert het kind de grenzen van zijn vrijheid kennen en rekening houden met de anderen.

  verticale-groep-2

  • Ieder kind zijn eigen ritme

  In ‘t Sjokkepoeike volgt ieder kind zijn eigen ritme en dat ligt voor elk kind anders. Met de oudsten wordt wel geprobeerd om samen te eten, maar ieder kind kan naar bed als het moe is.img_1435